ריענון עבודה בגובה

שיתוף המידע עם קולגות

תוכן עניינים

ריענון עבודה בגובה

עבודה בגובה איננה נחשבת לעבודה סטנדרטית. אלו העוסקים בעבודה בגובה אמורים לפעול תחת תקנות בטיחות מחמירות, כשאלו גם כוללות קורס עבודה בגובה וביצוע של ריענון בכל שנתיים.

תקיפות רישיון העבודה בגובה

בישראל, תקיפות רישיון העבודה בגובה תהיה לרוב למשך שנתיים, כשחידוש הרישיון מותנה, בין היתר, בביצוע ריענון עבודה בגובה. אורך ריענון עבודה בגובה קצר יותר מקורס עבודה בגובה והוא מועבר על ידי מדריכים מקצועיים ובעלי ניסיון בתחום.

עבודה בגובה ללא רישיון תקף מהווה עבירה פלילית. עבירה שתוביל לסנקציות משפטיות, הן כנגד העובד עצמו וכנגד מעסיקיו. במקרים ובהם נגרמה פגיעה לעובד או לאחרים, כשעובד זה עבד ללא רישיון בתוקף, הדבר עלול להוביל את הנוגעים בדבר לעונשי מאסר בפועל.

אחריות העובדים לגשת לריענון עבודה בגובה בזמן

במקומות בהם נעשית עבודה בגובה, על המעסיק לוודא כי כלל העובדים במקום רשאים לבצע עבודתם בהתאם לחוק והתקנות הקיימים.

במקומות רבים, בהם מדובר על עשרות או מאות עובדים, האחריות על שיבוץ העובדים לריענון עבודה בגובה בזמן נעשה על ידי הממונה על הבטיחות וצוותו, כשעליהם לנהל תוכנית שנתית מקיפה ומסודרת שתאפשר לכל עובד לסיים את הריענון בזמן ולהימנע ממצבים בהם אותם עובדים יעבדו מבלי שחידשו רישיונם, בין אם מדובר על אלו העובדים בגובה ובין אם עובדים העוסקים במשימות אחרות.

לצד אחריות המעסיק ו\או הממונה על הבטיחות במקום העבודה, לעובדים עצמם האחריות האישית לוודא כי רישיונם לעבודה בגובה תקף. במקרים בהם שובצו עובדים בגובה לריענון עבודה בגובה לתאריך מאוחר מידי, עליהם האחריות להתריע על כך בפני המעסיק ו\או הממונה על הבטיחות ובכך להימנע ממצבים בהם הם ימשיכו לעבוד, למשך תקופה מסוימת, כשרישיונם אינו בתוקף.

 

הרציונל בריענון עבודה בגובה בכל שנתיים לעובדים ותיקים ומקצועיים

לא פעם, אלו העובדים בעבודה בגובה תמהים מדוע עליהם לעבור ריענון עבודה בגובה בכל שנתיים וזאת למול העובדה כי מקצועיותם וניסיונם מהווה גורם משמעותי לכך שהם עובדים באופן זהיר ובטוח.

לצד הדרישה בחוק לביצוע אותו ריענון, על אותם עובדים להבין כי לצד הניסיון שצברו, ישנם מקרים ובהם הם מסגלים לעצמם, עם הזמן, דרכי עבודה שאינם עומדים בקנה אחד עם תקנות הבטיחות.

הכרה מחדש של התקנות הקיימות

הריענון לעובדים מאפשר למדריכים להעמיק מחדש אודות כלל התקנות הקיימות בעבודה בגובה. העמקה זו מאפשרת למדריכים להיחשף לדרכי פעולה ועבודה של משתתפי הריענון החורגים מאותן תקנות ובכך להביא ליישור קו בנוגע ליישום מלא של התקנות הקיימות.

עדכונים אודות תקנות ודרישות חדשות

תחום העבודה בגובה נחשב לתחום דינמי. תחום בו נכתבים לעיתים קרובות תקנות חדשות, זאת לצד חידוד ועדכון של תקנות קיימות. ריענון עבודה בגובה זוכים העובדים להכיר וללמוד לעומק אודות התקנות החדשות, כשהם נדרשים כמובן לקיימן במלואם לאחר חידוש רישיונם.

הכרת התקנות החדשות מהווה נדבך חשוב בכל ריענון וגורם משמעותי ביכולתם של העובדים לחדש את רישיונם בתום הריענון. הכרת אותן תקנות חדשות נעשית, אמנם, גם במסגרת מקומות העבודה עצמם באמצעות המעסיק ו\או הממונה על הבטיחות, כשבריענון עצמו נעשה יישור קו לגביהן.

הכרה של טכנולוגיות חדשות בהן עושים שימוש בעבודה בגובה

חברות ישראליות ובינלאומיות רבות עוסקות בטכנולוגיה העמלה על פיתוח מוצרים וכלי עבודה האמורים לשמש את אלו העובדים בגובה. אותם מוצרים וטכנולוגיות חדשים מאפשרים לעובדים בגובה לבצע את עבודתם בצורה קלה ובטיחותית יותר, כשעל אותם עובדים להכיר וללמוד לעומק אודות אותן טכנולוגיות ומוצרים חדשים.

בריענון עבודה בגובה נחשפים העובדים לאותן טכנולוגיות חדשות וחלק מהמוצרים בהם יעשו שימוש. הכרת אותן טכנולוגיות ומוצרים בריענון מאפשרת לעובדים להיות מעודכנים בחידושים רבים הנדרשים מהם, כשלא פעם הכרת חלק מהטכנולוגיות באופן רחב וממצא נדרשת כתנאי לחידוש הרישיון לעבודה בגובה.

עבור רבים מהעובדים, חלק זה בריענון נחשב לחלק אליו הם מחכים בציפייה רבה. חלק מהכרת אותם טכנולוגיות ומוצרים נעשית באמצעות יישום שלהם בפועל, מה שהופך את ההשתתפות בריענון למהנה וכזו החורגת מישיבה בכיתה.

ניתוח תאונות שקרו בעבר

ריענון העבודה בגובה מאפשר לעובדים להיחשף למקרי בטיחות שנגמרו בפציעות קשות של עובדים בישראל ובחו"ל, כשמקרים אלו מנותחים ומאפשרים לעובדים להבין לעומק אודות מקרים בהם עובדים בגובה פסחו על חלק מהתקנות ושילמו על כך בפציעות חמורות ובמקרים מצערים אחרים במוות שלהם.

המעבר על דו"חות תאונה מהשנתיים האחרונות, באותו ריענון, מהוות תמרור אזהרה עבור אותם עובדים שבטוחים כי הם פועלים באופן שמבטיח את בטיחותם. בניתוח התאונות השונות אותם עובדים מזהים, לרוב, כי התנהלותם דומה להתנהלות עובדים שנפצעו, מה שמאפשר להם להקפיד ביתר שאת על האופן בו הם עובדים ומתנהלים.

ביצוע ריענון עבודה בגובה במקום העבודה עצמו

במקומות עבודה בהם קיימים צוותים של עשרות עובדים העובדים בגובה, ניתן בחלק מהמקרים לקיים את ריענון העבודה בגובה במקום העבודה עצמו. קיום הריענון במקום העבודה נחשב לנוח יותר, הן עבור העובדים עצמם והן עבור מקום העבודה.

במקרים בהם חלק ניכר מהעובדים לוקחים חלק בריענון, כשרישיון העבודה בגובה שלהם עדיין בתוקף, יכולים אותם עובדים לעבור את הריענון מבלי לפגוע בשעות עבודתם. הדבר מאפשר להם להמשיך ולשמור על כשירותם וזאת מבלי לפגוע באתגרים והמשימות השוטפות של מקום עבודתם.

הריענון במקום העבודה מאפשר למדריכים להעמיק יותר אודות האתגרים הייחודיים של אותו מקום. העובדים יוכלו להעמיק אודות האתגרים הנקודתיים עימם הם מתמודדים בעבודתם היומית ומכאן גם להעמיק בנוגע לנהלי הבטיחות הרלוונטיים להם.

קיום ריענון עבודה במקום העבודה עצמו יוכל להיערך בהתאם לדרישות הקיימות בחוק בכל הנוגע ליישום מלא של הריענון. על המעסיק וממונה הבטיחות לבחון האם ניתן לקיים את הריענון אצלם וזאת תוך הימנעות ממצב שאיכות הריענון והתכנים בו נפגעים באופן משמעותי.

מעוניינים בהדרכת עבודה בגובה או רענון? כתבו לנו!

דברו איתי עכשיו←
💬 צריכים עזרה?
Scan the code
דילוג לתוכן