עבודה על סולמות – 3 הנחיות שחובה לדעת!

שיתוף המידע עם קולגות

תוכן עניינים

עבודה על סולמות

על פניו, עבודה על סולמות נראית פשוטה וקלה. לצד זאת, חשוב להבין ולהכיר כי עבודה על סולמות מצריכה הכרה של מספר תקנות שיש ליישם, לבטח כשהוכח כי אי הקפדה על תקנות אלו הובילו בעבר לתאונות מצערות בעבודה על סולמות.

חקיקה הנוגעת לעבודה על סולמות

בחוק הישראלי קיימת התייחסות לעבודה על סולמות במסגרת תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה) התשמ"ח – 1988. בפרקים ד' ו-ה' בתקנות אלו נמצא התייחסות רחבה לעבודה על סולם.

פרק ד' בתקנות מתייחס למספר נושאים חשובים הנוגעים לעבודה על סולמות. בין היתר, אותו פרק מתייחס לחומרים מהם עשויים הסולמות, גובהם, אופן העמדה של סולמות ניידים, חיזוק של סולמות עשויים עץ ועוד. פרק ה' מתייחס, בין היתר, לעבודה בגובה על סולמות, שימוש בציוד מגן, אופן העמדת הסולמות בגובה ועוד.

לצד תקנות העבודה על סולם, קיימים שני תקנים בישראל הנוגעים לתקינות הסולמות עצמם – תקן 1847 חלק 1 ותקן 1847 – חלק 2, כשהחלק השני הינו תקן מחייב.

עבודה על סולמות
עבודה על סולמות

בדיקת שלמות ותקינות הסולם בטרם השימוש בו

אלו העובדים בגובה ונעזרים תדיר בסולמות, יודעים לומר עד כמה חשוב לבדוק את שלמות הסולמות עימם הם עובדים לפני כל יום עבודה. בדיקה יומיומית של הסולמות הכרחית וזאת בכדי לאתר בזמן מפגעים שיש ונוצרו בסולמות ביממה האחרונה.

בדיקת שלמות הסולם לפני יום העבודה תכלול את שלמות הסולם, וידוא כי כלל הזקיפים ישרים ולא עקומים, שלמות השלבים, בחינה האם קיימת פגיעה במוטות האבטחה של הסולם ועוד.

לצד בדיקת שלמות הסולם, יש לוודא כי הסולם נקי מנוזלים כאלו ואחרים העלולים להוביל להחלקה. לא פעם, הסולמות מלאים בבוץ, שמנים ומים ואלו עלולים להוביל להחלקה ונפילה מהסולם. על מנת להימנע ממקרים אלו, מצופה מהעובדים לנקות את הסולמות לאחר השימוש בהם ובכל מקרה לוודא כי אלו נקיים בטרם תחילת העבודה איתם.

במידה ובבדיקת שלמות הסולם ניתן לזהות מפגע מסוים, חל איסור גורף לעשות שימוש בסולם. במקרים אלו, על צוות העובדים לפנות לממונה על הבטיחות במקום וליידע אותו בנוגע למפגע הקיים בסולם.

בזיהוי של סולם פגום, על ממונה הבטיחות לפנות את הסולם התקול מחלל העבודה, הן בכדי להימנע ממצב בו אחד מהעובדים במקום יעשה בו שימוש והן עבור העברת הסולם התקול לטיפול על מנת להכשירו מחדש.

עבודה על סולמות עם ביגוד וציוד מתאים

בעבודה על סולמות על העובדים להצטייד בלבוש וציוד מתאים. את הלבוש והציוד ניתן לקבל מהממונה על הבטיחות במקום בו נעשית העבודה, כשגם כאן חשוב לוודא כי כל הלבוש והציוד תקין ומלא.

במקומות רבים בהם נעשית, בין היתר, עבודה על סולמות, התקנות מחייבות עבודה עם נעליים סגורות להן סוליות חזקות המונעות החלקה. העבודה בגובה עם סולמות מחייבות כמובן חבישת קסדה לאורך כל הזמן, כשזו אמורה למנוע פגיעה בראש מנפילה או ממקרים בהם חפצים כבדים עלולים ליפול על ראשו של מי שנמצא על גבי הסולם.

במקרים בהם העבודה עם סולם נעשית בגובה ברף מסוים, על העובד שעל גבי הסולם להיות רתום למערכת למניעת נפילה, כשלאותה מערכת מנגנון המותאם למבנה גופו. מערכת זו אמורה לאבטח את העובד בעת נפילה ולמנוע, בעצם, נפילה מגובה בדומה לאבטחת אלו העובדים בניקיון גורדי שחקים בגובה.

לצד הביגוד והציוד הנדרש בעבודה על סולמות, התקנות מתייחסות גם לעובדה כי ישנם עובדים המניחים ציוד עבודה על גבי שלבי הסולם בעת עבודתם בגובה. הנחת הציוד עלולה להוביל לפגיעה ביציבות הסולם ולנפילתו יחד עם העובד.

במידה והעבודה עם הסולם מצריכה עבודה עם מספר כלי עבודה במקביל, רצוי לבצע את העבודה יחד עם עובד נוסף, כשהוא יהיה זה שיספק למי שנמצא על הסולם את כלי העבודה להם הוא זקוק, כשהוא מעביר לו אותם בצורה נוחה, איטית ומבוקרת.

שימוש בסולם תחת השפעה של תרופות

עבודה בגובה עם סולם מצריכה מאיתנו גם כשירות פיזית. במקרים בהם עובדים נדרשים לצרוך תרופות בשל מחלה או בעיה מסוימת, על הממונה על הבטיחות במקום להכיר זאת ולבחון האם שימוש באותה תרופה עלול להוביל לפגיעה בכשירות העובד בעבודה על הגובה עם סולם.

שימוש בסולם תחת השפעה של תרופות להן השפעה על הריכוז, שיווי המשקל, עייפות, ביצירה של תחושת סחרחורת ועוד אסורה בתכלית האיסור. במקרים אלו, יש למנוע מהעובד שצורך את אותן תרופות לעבוד על סולם, כשיש וכדאי שבאותה עת ימנע ממספר משימות נוספות להן הוא נדרש.

לאלו העובדים על סולמות להיות מודעים למצבם בעת צריכה של תרופות. במסגרות עבודה רבות נדרשים העובדים לעדכן את הממונה על הבטיחות בכל תרופה שהם נוטלים וזאת בכדי שהממונה יקבל החלטה האם אותו עובד יכול לעבוד בגובה על גבי סולם.

לצד זאת, חשוב להכיר כי גם לאחר הפסקת נטילת התרופה, יש ותופעות הלוואי שלה עדיין ימשיכו להשפיע ועל כן יש להמתין עם החזרה לעבודה על סולמות למשך מספר ימים נוסף. כאן, לעובד מידת האחריות וההוגנות לעדכן אודות מצבו ותחושותיו ולחזור לעבודה עם סולמות רק כשהוא מרגיש פיזית ומנטלית כשיר לכך.

על אף שמיותר כמעט לציין זאת, העבודה עם סולמות אסורה בתכלית האיסור לאחר שימוש באלכוהול או סמים. בשימוש בחומרים, אלו חשוב לכלול גם את העבודה של אנשים בבתים הפרטיים המתעדים לעשות שימוש בסולם בחלל הבית או החצר וזאת לאחר לילה של אלכוהול או שימוש בסמים.

שמירה על העובדים וקהל הנמצא בסמוך לעבודה עם סולמות

חלק מנהלי הבטיחות והתקנות הנוגעים לעבודה עם סולמות, מתייחסים כמובן למקרים בהם העבודה עם סולמות בגובה נעשית במקום בו נמצאים אנשים נוספים, בין אם מדובר על צוות העובדים ולבטח אם מדובר על עוברי אורח העוברים במקום.

בחללי עבודה בהם נמצאים עובדים נוספים שנמצאים בסמוך לעבודה עם סולם, חבישת קסדת בטיחות היא חובה וזאת בכדי לשמור על הראש ופלג הגוף העליון של העובדים ממקרים בהם תתרחש נפילה של ציוד מכיוון הסולם.

בעבודה על סולם בסמוך לצוות העובדים, חשוב לוודא כי קיימת במקום תאורה מספקת. במידה והעבודה נעשית בחלל סגור ללא כניסה מספקת של אור יום, יש צורך לדאוג לעבודה בתאורה מלאה.

במידה וניתן לבצע את העבודה על הסולם ללא הצורך בעובדים סביב, מומלץ כמובן לבצע זאת עם מינימום עובדים.

ישנם מקרים בהם העבודה עם סולמות נעשית במרחבים עירוניים שונים. מקרים בהם, למשל, נדרשים עובדים על סולמות לבצע עבודות חשמל בקדמת מבנים ברחוב מרכזי בו עוברים ושבים.

עבודה במרחבים עירוניים, בהם נדרשת עבודה על גבי סולמות, מצריכה תשומת לב לרבה. העבודה על הסולמות באותו מרחב עירוני תעשה באמצעות צוות עובדים רחב ומיומן, שחלקו יאבטח את העובד עם גבי הסולם וחלקו ידאג לשלומם של העוברים והשבים, תוך יצירת מעבר בטוח שלהם, כמה שיותר רחוק מהסולם.

מעוניינים בהדרכת עבודה בגובה או רענון? כתבו לנו!

דברו איתי עכשיו←
💬 צריכים עזרה?
Scan the code
דילוג לתוכן