עבודה בחלל מוקף – המדריך המלא לשנת 2024

שיתוף המידע עם קולגות

תוכן עניינים

עבודה בחלל מוקף

אלו העוסקים בתחום הבטיחות בעבודה, מכירים עד כמה עבודה בחלל מוקף מורכבת ומאתגרת, כשרבים יגדירו אותה כעבודה מאתגרת ומסוכנת יותר בהשוואה לעבודה בגובה. לצד קורסים והשתלמויות בעבודה בגובה, קיימים בתחום הבטיחות בעבודה קורסים המתמקדים במאפיינים ובאמצעי הזהירות הנוגעים לעובדה בחללים אלו.

מהו בעצם חלל מוקף?

חלל מוקף, המוגדר גם כמקום מוקף, בא לתאר אזור מתוחם באופן חלקי או מלא שבו יש צורך לבצע עבודות תיקון או תחזוקה. התנאים בקיימים באותו חלל, הכוללים גם את הקושי בגישה אליו וממנו החוצה, הופכים את השהייה והעבודה באותו חלל מוקף למסוכנת.

סעיף 88 בפקודת הבטיחות בעבודה מגדיר חלל מוקף כ"חדר, תא, מכל, בור, מעבר לאדים, צינור או חלל מוקף כיוצא באלה".

מהם הסיכונים העיקריים הקיימים בחללים מוקפים?

עבודה בחללים מוקפים כוללת בתוכה סיכונים שיש בהם להוביל למוות של עובדים ופועלים באותו חלל.

מחסור בחמצן

חללים מוקפים בהם שוהים אנשים מתאפיינים כחללים בהם ייווצר מחסור בחמצן. במקרים קיצוניים, כשהמחסור משמעותי בחמצן, הדבר יכול להוביל כמובן לחנק של השוהים באותו חלל שעלול להוביל למוות.

נשימה בתוך חלל סגור מפחיתה את רמות החמצן באותו חלל, עד להגעה למצב שבו כמות החמצן בחלל מעטה ומובילה למוות מחנק. מומחים בתחום הבטיחות בעבודה מגדירים מחסור בכמות מספקת של חמצן בחלל סגור, ככזה שבו החמצן מהווה 19.5% ומטה מנפח האוויר בחלל המוקף.

 

עבודה בחלל מוקף
עבודה בחלל מוקף

הימצאות אדים מסוכנים בחלל המוקף

סכנה נוספת הנוגעת לדרכי הנשימה של העובדים והפועלים, היא זו הכוללת הימצאות של אדים מסוכנים בחלל המוקף שבו נדרשת עבודה. בחלק מהמקרים, בחלל עצמו לא יתגלו תחילה אדים מסוכנים, אך יש חשש להיווצרותם עם תחילת העבודות.

בפקודת הבטיחות העבודה ישנה הוראה הנוגעת לסילוק האדים המסוכנים באותם חללים ולהימנע מעבודה באותם חללים כל עוד קיים חשש שבאותו חלל קיימים אדים מסכנים. לאחר וידוא כי החלל מאפשר עבודה, על העובדים והפועלים לעבוד באותם חללים באמצעות מכשירי נשימה, כשאלו כוללים מסננים או מכשירים המאפשרים אספקת אוויר עצמאית.

על ממוני הבטיחות לוודא כי לא ייווצרו אדים מסוכנים בתוך אותם חללים מוקפים עם תחילת העבודה, לבטח כשבחללים אלו נעשה שימוש בחומרים כימיים שונים, כשאלו יכולים לשמש את העובדים והפועלים למטרות איטום, ניקוז, ניקיון ועוד.

היחשפות לזיהומים ביולוגיים

סיכון נוסף הקיים בעבודה בחלל מוקף כולל גם היחשפות של העובדים והפועלים לזיהומים ביולוגיים שונים, כשאלו כוללים, בין היתר, זיהומים הנוצרים מהיחשפות לפטריות, טפילים, חיידקים ונגיפים.

לאחרונה, נחשפנו בתקשורת על לוחמים ברצועת עזה שנפטרו עקב הידבקות בפטרייה. מדובר על פטרייה שנוצרת בקרקעות מזוהמות החיות בקרקע וחודרות לגופם של הלוחמים. בעבודה בחללים מוקפים בהם קיימת חשיפה לקרקעות מזוהמות, ישנו הסיכון כי אותם עובדים ופועלים ייחשפו גם הם לאותן פטריות.

במקרה של חלק מאותם לוחמים שנפגעו מאותה פטריה, זו הספיקה להשתלט על מספר איברים חיוניים בגופם של הלוחמים, כשהיא זו שהובילה למותם.

סכנת הכשה או נשיכה של זוחלים

העבודה בחללים מוקפים מובילה את העובדים והפועלים בפגישה פנים מול פנים עם מספר זוחלים שהכשה, נשיכה או עקיצה שלהם. עבודה, למשל, בבורות ביוב מובילה את העובדים והפועלים למפגש כמעט ישיר עם מכרסמים שונים ובראשן חולדות.

המפגש עם חולדות בבורות ביוב יוביל את העובדים והפועלים למפגש עם חולדת החוף הנורבגית. מדובר בחולדה אגרסיבית ונחשבת לחולדה טורפת. חולדת החוף הנורבגית עלולה לנשוך את מי שנמצא סביבה, לבטח במקרים בהם היא תחוש מאוימת ותבחר בנשיכה כאמצעי הגנה.

במקרים של נשיכה על ידי חולדות, חשוב להבין שאותה נשכה עלולה להעביר מחלות או לגרום לזיהום במקום הנשיכה. במקרים בהם פועל או עובד שננשך אינו מחוסן לטטנוס, יש לפנות אותו בהקדם למרפאה על מנת שיוכל להתחסן.

ממונים בטיחות מקפידים כי בחללים מוקפים, העובדים והפועלים במקום ילבשו מדי עבודה שיכסו את עורם וזאת בכדי לצמצמם את האפשרות להכשה או נשיכה של זוחלים ובעלי חיים שונים.

סכנת טביעה

סיכון נוסף בעבודה בחללים מוקפים נוגע למקרים בהם קיימת סכנת טביעה של העובדים והפועלים במקום. במקרים בהם פרויקט העבודה כולל עבודה בחלל בו נקוו מים או יש ופיצוץ של צינור עלול להוביל להיקוות של מים, הם אלו בהם על צוות העובדים והממונה בטיחות במקום להיערך בהתאם.

במקרים בהם בחללים קיימת סכנת טביעה, במידה והדבר אפשרי, העובדים והפועלים שיורדים לעבוד מטה קשורים ברצועות המאפשרות לצוות העובדים שנמצא מעליהם למשוך אותם כלפי מעלה מחוץ לחלל המוקף במידה והם נמצאים בסכנת טביעה מיידית.

במקרים מורכבים יותר, בהם קיימת סכנת טביעה, בטרם העבודה ידאג הממונה בטיחות ליצור מערכת ניקוז שתאפשר בכל רגע נתון לנקז החוצה היקוות של מים ובכך למנוע אפשרות של מקרי טביעה בחלל ואף במניעת סכנות נוספות שעלולות להיגרם, דוגמת מקרי התחשמלות.

הכשרת העובדים בעבודה בחלל מוקף

סקירת חלק מהסכנות הקיימות בעבודה בחלל מוקף, מבהירה עד כמה חשובה, הכרחית ומקיפה הכשרתם של עובדים ופועלים בטרם יוכלו לעבוד בחללים אלו. לצד זאת, חשוב לומר כי אופן העבודה בחללים מוקפים משתנה וזאת בהתאם למאפיינים השונים הקיימים באותם חללים, כשעבודה בבורות ביוב, למשל, שונה בתכלית לעומת עבודה בחלל מוקף של בורות תקשורת ופירי מעליות.

בכל הנוגע להכשרת העובדים והפועלים, חשוב שכל הכשרה תכלול בתוכה תוכן עיוני ומעשי הנוגע לחללים בהם מיועד כל עובד ופועל לעבוד. במקרים, למשל, בהם עובדים ופועלים מיועדים לעבוד בפירי מעליות, עליהם לעבור הכשרה המותאמת לעבודתם, כשזו כוללת הכרת עולם המעליות, הכרת מערכות החשמל הייחודיות להן, הכרה של כלי הבטיחות ועוד.

לצד אותן הכשרות מקיפות, על העובדים והפועלים לעבור בכל שנתיים (לעיתים, גם במרווחי זמן קצרים יותר) ריענון מקיף הנוגע לעבודתם, לבטח במקרים בהם נדרש מהם לעבוד בחללים מוקפים להם מאפיינים שונים ממה שהורגלו בעבר.

במידה ואתם מעוניינים להכשיר את העובדים והפועלים שלכם לעבודה בחלל מוקף, חשוב לאתר מסגרת שתאפשר לצוות העובדים ליהנות מהדרכה מקיפה, מקצועית וכזו הרלוונטית למשימות והאתגרים שבפניהם הם עומדים.

זיהוי סכנות בחלל מוקף על ידי העובדים עצמם

במקרים רבים, היכולת לזהות את הסכנות הקיימות בחללים מוקפים מתאפשרת תוך כדי תנועה. אלו הממונים על הבטיחות במקום, דואגים לתשאל את העובדים והפועלים בימים הראשונים בנוגע לחלל המוקף בו הם עובדים.

תשאול העובדים והפועלים אודות העבודה בחלל המוקף, מאפשרת לממוני הבטיחות לקבל תמונה רחבה יותר בכל הנוגע לסיכונים הקיימים בעבודה, כשלסיכונים אלו ניתן להיחשף אך ורק לאחר כניסת העובדים והפועלים לאותם חללים.

זיהוי של סיכונים נוספים, עם תחילת העבודה, מאפשרת לממונה על הבטיחות במקום לפעול באופן שיבטיח בצורה טובה יותר את שלומם של הפועלים והעובדים שנמצאים באותו חלל, בין אם מדובר על שדרוג הציוד המגן שלהם, הורדתם מטה באופן בטוח יותר, שינוי שעות העבודה שלהם ועוד.

מעוניינים בהדרכת עבודה בגובה או רענון? כתבו לנו!

דברו איתי עכשיו←
💬 צריכים עזרה?
Scan the code
דילוג לתוכן