עבודה בגובה

הגדרת עבודה בגובה

הסכנה בעבודה בגובה

פעולות המצריכות עבודה בגובה

מהו אישור עבודה בגובה?

ריענון תקופתי לעבודה בגובה

עבודה בגובה ללא אישור

תקנות הבטיחות בעבודה

כיצד מוציאים אישור עבודה בגובה?

מי אחראי על הכשרת עבודה בגובה?

מי אחראי על ניהול עבודה בגובה?

מה לא כדאי לעשות בהקשר של עבודה בגובה?

כיצד רצוי להתנהג בעת עבודה בגובה?

שאלות ותשובות

התקנות שנכנסו לתוקף בשנת 2008 מדברות על כל נושאי העבודה בגובה, מציינות את אמצעי הבטיחות הנדרשים להן, ומציינות את התנאים לקבל אישור לעבודה בגובה. בתקנות נוכל למצוא הנחיות מפורטות לכל סוג של עבודה בגובה, כגון עבודה עם סולמות, טיפוס על תרנים, גלישה באמצעות סנפלינג ועוד. ההנחיות כתובות בצורה מפורטת, על מנת לא להשאיר ספק אצל מי שמעיין בהן.

התשובה היא לא. הכשרת עבודה בגובה – מתבצעת בהתאם לתחום הספציפי שבו עובד בעל המקצוע. כך למשל, הדרכה לעבודת ניקוי חלונות בגובה, תהיה שונה מהדרכת עבודות בנייה בגובה. חובת המעסיק לשלוח את העובד להדרכה בתחום הרלוונטי, כשאם יש צורך בהדרכה לכמה תחומים – העובד יודרך בכולם. בסוף ההדרכה, יקבל העובד אישורי עבודה בגובה בהתאם לתחומים שנלמדו. 

חידוש האישור יתבצע באמצעות הדרכות ריענון תקופתיות. על העובד לעבור ריענון לקראת פקיעת התוקף של אישור העבודה בגובה, במטרה לשמור על תוקף האישור. הכשרות הריענון שונות מההכשרה הראשונית, והיקפן הוא כ- 50 אחוזים מההכשרה ההתחלתית.
חשוב! כדאי לבצע את הדרכת הריענון לפני פקיעת תוקף אישור העבודה בגובה, מכיוון שבמידה ולא – יהיה צורך בביצוע הדרכה בהיקף מלא.

התקנות לעבודה בגובה מפרטות את התנאים המצביעים על כך שמדובר בעבודה בגובה, הדורשת אמצעי מיגון מיוחדים, הדרכה ואישור מיוחד. במידה ומדובר בגג מעל גובה שני מטרים, שאין בו מעקה תקני, או שהעבודה דורשת את הטיית הגוף בזווית של יותר מ- 45 מעלות מעבר למעקה – הרי שמדובר בעבודה בגובה לכל עניין. לעומת זאת, אדם העובד על גג שטוח והמתוחם בגדר או מעקה תקניים – אינו נחשב כמישהו שמבצע עבודה בגובה, ולכן התקנות אינן תקפות לגביו.

ע"פ תקנות העבודה בגובה, עבודה על סולם שגובהו בין 2.5 מטרים לבין 4 מטרים בהחלט נחשבת לעבודה בגובה. משום כך, ישנו ציוד מגן שהוא חייב בו – דוגמת קסדה, נעליים מיוחדות, רתמת בטיחות ועוד. יחד עם זאת, התקנות מאפשרות עבודה על סולם ללא צורך בציוד מגן במצבים הבאים:
1. ביצוע עבודה שאינה ממושכת או מאומצת.
2. ביצוע עבודה שאינה מצריכה את הטיית הגוף באופן שעלול לגרום לאיבוד שיווי משקל.

תוכן עניינים