מדריך עבודה בגובה

שיתוף המידע עם קולגות

תוכן עניינים

עבודות בגובה מקיפות אותנו בכל אשר נלך, ואנו נתקלים בהן לעתים תכופות יחסית. בין אם מדובר בעבודות בניין, גיזום, או חשמל – מדובר בעבודות המצריכות מיומנות, ניסיון וזהירות רבה. מעבר לסכנות הקשורות לאופי העבודה הספציפית, קיימת גם סכנת הנפילה מגובה, או צניחת חפצים וכלים על אנשים אחרים. מסיבה זו, כל אדם העובד בגובה – חייב לעבור הכשרה ע"י מדריך עבודה בגובה, ולקבל רישיון מיוחד לכך. מיהו מדריך עבודה בגובה, מה הוא מלמד, וכיצד מתבצעות עבודות שונות בגובה? כל המידע במאמר הבא.

כיצד מוגדרת עבודה בגובה?

תקנות העבודה בגובה שנכנסו לתוקפן בשנת 2008, מגדירות עבודה בגובה ככל עבודה המבוצעת מעל גובה של 2 מטרים, או מעל חלל פתוח שעומקו מעל 2 מטרים. התקנות מחייבות כל אדם העובד בתנאים אלו – לעבור הכשרה מתאימה ולהנפיק רישיון עבודה בגובה. יחד עם זאת, המציאות מחייבת אותנו להתייחס לסייגים מסוימים הקשורים לעבודה בגובה. למשל, במידה ואדם עולה על סולם כדי להחליף נורה בביתו – אין זה הגיוני שהוא יצטרך לעבור הכשרה ולקבל רישיון עבודה בגובה. במידה ותעיינו בתקנות, תוכלו למצוא התניות מסוימות שתחתיהן אין חובה לעבור הכשרה ולהשתמש בכל ציוד הבטיחות המופיע בתקנות. כך למשל, התקנות מאפשרות אי ציות להן במידה ומדובר בעבודה קצרה ובלתי מאומצת, או במצבים שבהם מדובר בעבודות נוער בקטיף.

תקנות העבודה בגובה 2008

תקנות העבודה בגובה במדינת ישראל, פורסמו כבר באמצע שנת 2007, אך נכנסו לתוקפן כ- 18 חודשים לאחר מכן. בפרק הזמן הארוך הזה, הגופים השונים קיבלו מספיק זמן להתארגן מחדש, לשלוח את עובדיהן להכשרות עבודה בגובה, לטפל בציוד שלהן על מנת שיעמוד בתקנות, ולשנות את נהלי העבודה שלהן בהתאם. התקנות מפרטות באופן ברור לגבי סוגי העבודות השונות המבוצעות בגובה, מגדירות מי הם האנשים החייבים בהכשרה מתאימה, מסבירות על התנאים שבהם צריך לעמוד ציוד העבודה וציוד הבטיחות, וכמובן – מציגות את הסייגים המאפשרים מצבים מסוימים שבהם אין חובה לעמוד בתקנות.

מצבים הפוטרים מחובת תקנות העבודה בגובה

כאמור, התקנות מכילות מספר סייגים – הפוטרים אותנו מחובת העמידה בכל תקנות הבטיחות בעבודה. כך למשל, במידה ואנו מבצעים עבודה שהיא קצרה ואינה מאומצת – אין לנו חובה לעבור הכשרת עבודה בגובה או להשתמש בכל ציוד הבטיחות. מהי עבודה קצרה ושאינה מאומצת? למשל החלפת נורה בבית על גבי סולם, או דפיקת מסמר לצורך תליית תמונה. כמו כן, מגדירות התקנות גיל מינימלי לעבודה בגובה, ומצוין שהעובד חייב להיות "בגיר" (כלומר בן 18 שנים). יחד עם זאת, נוכל למצוא סייג גם כאן, מכיוון שנערים רבים עובדים בעבודות קטיף בחופש הגדול, וחלקם עדיין לא הגיעו לגיל זה. לכן, התקנות מאפשרות עבודה בקטיף לבני 16 ומעלה, ובתנאי שישתמשו בסולמות שגובהם לא עולה על 3 מטרים.

הכשרת עבודה בגובה

בהתאם לתקנות, כל אדם העובד בגובה מחויב לעבור הכשרה מתאימה לעבודה בגובה. הכשרת עבודה בגובה מתבצעת במוסדות שהוסמכו לכך מטעם מפקח העבודה הראשי, וחשוב מאוד לוודא לפני תחילת ההכשרה – שהמוסד אכן מחזיק באישור שכזה. במידה ונעבור הכשרת עבודה בגובה במוסד שאינו מוכר, הרישיון שלנו לא יהיה תקף – ולא יאפשר לנו עבודה חוקית בגובה!

הדרכה מקוונת בנושא בטיחות בעבודה בגובה מומלץ לצפות!

כמה זמן אורכת הכשרת עבודה בגובה?

הכשרת עבודה בגובה אורכת בין שבוע לשבועיים – כתלות בתוכנית הלימודים הספציפית באותו מוסד. היקף ההכשרה הוא כ- 20 שעות, וגם נתונים אלו יכולים להשתנות בהתאם לסוג ההדרכה שאותה נעבור.

האם ההכשרה מתאימה לכל העבודות בגובה?

ייתכן שהבנתם בין השורות שהתשובה לכך היא שלילית. הכשרות לעבודה בגובה מבוצעות בהתאם לסוג העבודה הספציפי, וכך גם ניתן רישיון העבודה בגובה. כך למשל, הדרכה לעבודה בגובה הקשורה לחשמל, תהיה שונה מאשר עבודה הקשורה לגיזום וחקלאות.

מה לומדים בהכשרה?

בהכשרה העובד יקבל מידע תיאורטי על כל הנושאים הקשורים לכלי העבודה הנדרשים, ולציוד הבטיחות ההכרחי. בין הנושאים שיילמדו במהלך ההכשרה: מנופים, במות הרמה מתרוממות, עבודה עם סלים לנשיאת אדם, תפעול נכון של סולמות ועוד. בנוסף, העובד יעבור הכשרה מעשית בכל נושא, ובה הוא יוכל לתרגל ולהתנסות בתפעול ממשי של ציוד הבטיחות.

מדריך עבודה בגובה – קווים לדמותו

האם כל אחד יכול לעבור השתלמות ולהפוך למדריך עבודה בגובה? מסתבר שלא! בין השאר, תקנות העבודה בגובה גם מגדירות מי יכול להיות מדריך עבודה בגובה, והוא צריך לעמוד באחד מן התנאים הבאים:
1. בעל אישור כשירות של ממונה בטיחות, והועסק בתפקיד זה במשך שנתיים לפחות.
2. ממונה כמנהל עבודה באתר בנייה.
3. בעל ניסיון של שנתיים ומעלה בשימוש בציוד בטיחות ועבודה בגובה.

מדריך עבודה בגובה נושא נטל כבד של אחריות על כתפיו, ומשום כך התקנות מציבות תנאים ברורים להכשרתו.

הוצאת רישיון עבודה בגובה

עובדים המעוניינים להוציא רישיון עבודה בגובה, יוכלו לבצע את ההכשרה באחד מהמוסדות המתאימים. לאחר שיעברו את ההכשרה בשלמותה ואף יעמדו במבחן הסופי, הם יהיו זכאים לרישיון עבודה בגובה בהתאם לסוג ההכשרה שאותה עברו. רישיון העבודה בגובה מגיע עם תוקף, ולקראת פקיעתו – חובה על העובד לדאוג לבצע הכשרת ריענון מתאימה!

מעוניין בהצעת מחיר? צור איתנו קשר כבר עכשיו

הכשרת ריענון לעבודה בגובה

הכשרות הריענון הן קצרות יותר מההכשרה הבסיסית, והיקפן הוא כ- 50 אחוזים ממנה. יחד עם זאת, יש להקפיד על ביצוען בזמן המתאים! במידה והעובד יבצע את הריענון לאחר פקיעת תוקף אישור העבודה בגובה – הרי שהוא ייאלץ לבצע את ההכשרה הבסיסית במלואה.

האם כל אחד יכול להוציא אישור עבודה בגובה?

התקנות מגדירות התניות מסוימות לגבי האנשים שיכולים לעבור הסמכה לעבודה בגובה, אך כאמור, לעתים ישנם סייגים מסוימים. מצוין שאדם העובד בגובה צריך להיות בגיר, והמשמעות של זה היא שגילו המינימלי צריך להיות 18 שנים. כמו כן, מדובר על מצב כשיר מבחינה רפואית ונפשית. ואכן, כשאדם ניגש לבצע הכשרה של עבודה בגובה – עליו למלא הצהרת בריאות, ובה הוא יצהיר על כשירותו. מעסיקים המעוניינים לבצע וידוא נוסף לגבי העניין, יכולים לשלוח את עובדיהם אל רופא המשפחה – על מנת שהוא יוציא אישור כשירות בהתאם לשיקוליו, ממש כמו שעושים בעת הרשמה לחדר הכושר.

כלים ואמצעים לעבודה בגובה

כחלק מהחומר שאותו יעביר מדריך עבודה בגובה, הוא ידבר גם על האמצעים השונים המשמשים אותנו לעבודות גובה שונות. במהלך השנים התפתחה הטכנולוגיה, וכיום אנו יכולים למצוא שיטות ישנות לצד שיטות חדישות יותר. אילו כלים ואמצעים לעבודה בגובה זמינים עבורנו?

מנופים

מי לא מכיר את המנופים המתנשאים לגבהים עצומים? ובכן, ישנם מספר סוגי מנופים – וכל אחד מהם משמש לעבודות גובה מעט שונות. באופן כללי, ניתן לומר שהמנוף הוא כלי שימושי במיוחד, והוא מאפשר לנו להניף לגבהים משאות כבדים במיוחד, עובדים ופועלים, תכולות של דירה ועוד. אילו סוגי מנופים קיימים?

מנופי צריח

מנופי צריח הם המנופים הגדולים ביותר, ואותם נוכל לראות מרחוק באתרי בנייה. לעתים מנופים אלו מוצבים בגבהים משמעותיים, ואף דורשים סימוני תאורה כנגד פגיעת כלי טיס! מנוף צריח מוקם באתר הבניה כמתקן קבוע, ואין לו אפשרות תזוזה לאחר מכן. יחד עם זאת, הוא מתאפיין ביכולת תנועה של 360 מעלות, ולכן הוא שימושי מאוד בהרמת חומרי בניה כבדים לגובה, והעברת ממקום למקום באתר הבניה.

מנופי זרועות

למנוף הזרועות יש יתרון משמעותי, מכיוון שהוא יכול להיות מותקן על משאית בקלות. מנופי זרוע הם בעלי זרועות מתקפלות באמצעות מפרקים, משתמשים באנרגיה הידראולית על מנת לאפשר תנועה במפרקים שלהם, והם משמשים בין השאר באתרי בניה ובתחום ההובלות.

מנופים טלסקופיים

מנופים טלסקופיים יכולים להגיע לגבהים מרשימים של עשרות קומות, והם עושים זאת באמצעות זרועות טלסקופיות עצומות שנפתחות זו מתוך זו. אנו יכולים למצוא מנופי טלסקופ בתחום עבודות הבנייה, בתחום כיבוי האש, בתחום ההובלות ועוד. מדובר במנופים שניתן להרכיב על משאית בקלות.

מנופי סל

מנופי הסל הם הקטנים ביותר, אך גם הם יכולים להגיע לגובה של כמה מטרים בקלות. יתרונם המשמעותי – בוודאי הבנתם, נעוץ בסל המותקן בראשו של המנוף. הסל הזה מיועד לנשיאת אדם, והוא בנוי בצורה בטיחותית המתאימה לכך. באילו מקרים משתמשים במנופי סל? ובכן, לצורכי עבודות גיזום, טיפול בקווי תקשורת ותיבות חשמל, חילוץ ועוד.

סולמות

סולם הוא כלי עבודה פופולארי, ולרוב נוכל למצוא אותו בכל בית! בעוד בעבר היינו משתמשים רק בסולם פשוט, כיום עומדים לרשותנו מספר סוגים שונים של סולמות – המאפשרים לנו אופציות מגוונות. תקנות העבודה בגובה מציינות מספר סוגי סולמות עיקריים:

סולם פשוט

סולם פשוט מעניק לנו בדיוק את מה שאנו רואים. לרוב הוא נבנה ממתכת או עץ, ואין לו אופציה של פתיחה או התארכות. למרות פשטותו – הוא מעניק רמת בטיחות גבוהה יחסית, וניתן להשתמש בו ע"י הנחתו על קיר באופן שייצור שיפוע בטוח ויציב מספיק.

סולם נפתח

הסולם הנפתח עשוי שני חלקים, המוצמדים ע"י ציר הנמצא בראשו של הסולם. בחלק מהמקרים, ישנו משטח עבודה קטן בראש הסולם – והוא מיועד להנחת כלים הקשורים לעבודה. הסולם הנפתח מעניק יציבות הטמונה בשתי הרגליים שלו, וזאת בתנאי שנקפיד על הימצאות רצועה או שרשרת אבטחה המחברת בין שני חלקי הסולם, ומונעת היפתחות שלו ל"שפגאט".

סולם מתארך

סולמות מתארכים מעניקים לנו פרקטיות, מכיוון שהם מסוגלים להגיע לאורך של מטרים רבים, בעוד בזמן האחסנה שלהם – הם מצטמצמים ולא תופסים מקום רב. פתיחת הסולם מתאפשרת ע"י הזרועות הטלסקופיות שלו, ועלינו לוודא שהן תקינות לפני כל שימוש. כמו כן, זהו סוג סולם שמומלץ לקנות מאיכות גבוהה בלבד, מכיוון שהוא טומן בחובו סכנה מסוימת.

סולם קבוע

סולמות קבועים מקובעים לקיר, או משמשים למעבר בין מרפסות או משטחי עבודה. סולמות אלו יכולים להתארך לעתים, אך לא ניתן להפריד אותם מהקיר מכיוון שהם מוברגים או מולחמים אליו. נוכל למצוא סולמות קבועים באנטנות, מתקני חיזוי ומחקר, ספינות, מגדלים, מקלטים ובנייני מגורים.

תרנים

למרות שרובנו מכירים את המושג "תורן" כאמצעי מעולם הספנות, וכאותו מתקן שעליו מניפים דגל בטקס או במסדר, תרנים משמשים רבות גם בתחום העבודות בגובה. מדריך עבודה בגובה המתמחה בטיפוס על תרנים, או עובד המיועד לבצע עבודה על תרנים – עוברים הכשרה מיוחדת בנושא. בבסיסם, תרנים הם עמודי מתכת חזקים ויציבים, המצוידים ברגליות המאפשרות טיפוס נוח לגובה. טיפוס על תרנים מצריך מיומנות רבה, ושימוש בציוד בטיחות מיוחד. תרנים הם קומפקטיים יחסית, ולכן הם משמשים במקומות צפופים כמו ראשי מגדלים, תחנות חיזוי אקלים, אנטנות גדולות ועוד.

סנפלינג

הסנפלינג, או בשמו הפחות מוכר "גלישת חבלים", נכנס לתחום העבודה בגובה לפני מספר שנים. במקורו – הסנפלינג הגיע מתחום הספורט האתגרי, ושם הוא שימש לצורך גלישת צוקים, השתלשלות לתוך מערות ועוד. מהר מאוד, האנשים הבינו את יתרונותיו של הסנפלינג בעבודות גובה, ולכן אימצו אותו לצורך עבודות שונות כמו ניקוי חלונות, הרחקת יונים, איטום ועוד.
יש כמה יתרונות עיקריים שהופכים את הסנפלינג ל"כוכב" אמיתי כשמדובר בעבודות בגובה:

מעט ציוד

להבדיל מאמצעים אחרים המשמשים אותנו לצורך עבודה בגובה, הסנפלינג אינו דורש הרבה ציוד. כל מה שאנחנו צריכים בגדול, זה רתמת בטיחות, קסדה, וחבלים שעליהם נוכל לגלוש. מעבר לציוד, כמובן שעלינו להצטייד גם בידע הנדרש לעבודה, ובעובד נוסף שילווה אותנו.

גמישות בעבודה

סנפלינג מאפשר נוחות עבודה שאין כדוגמתה. באמצעות דחיפות קלות – העובדים יכולים להגיע בקלות לכל פינה שירצו בזמן העבודה. הדבר מהווה יתרון משמעותי בעבודות בנייה למשל, בשונה מעבודה באמצעות הפיגומים המסורבלים.

סוגים של עבודות בגובה

כאמור, עבודות גובה נמצאות בכל מקום, ואנו נתקלים בהן לעתים תכופות. לאחר שהבנו את האמצעים העיקריים המשמשים לעבודות גובה, כמו גם את התקנות שבהן הן כרוכות, הגיע הזמן להכיר מספר עבודות גובה הנמצאות בשימוש תדיר:

גיזום עצים וענפים

אין זה משנה היכן אנו גרים, סביר להניח שאנו נתקלים מדי פעם בעבודות גיזום שמבצעת העיריה או הרשות המקומית. עבודות גיזום הן חשובות לא רק למראה הכללי של סביבת המגורים, אלא גם טומנות בחובן משמעות בטיחותית. עם בוא החורף, גובר הסיכון לצניחת ענפים וקריסת עצים עקב רוחות חזקות וסופות, ולכן יש לבצע גיזום וניסור ענפים באופן נקודתי. קריסת עצים וענפים עלולה לגרום להפסקות חשמל, פגיעה באנשים וכלי רכב, חסימות כבישים ועוד. ברוב המקרים, עבודות גיזום ענפים מבוצעות באמצעות מנופי סל.

הרחקת יונים

היונים ידועות כחיות עקשניות במיוחד, ולעתים יש צורך באמצעים מתוחכמים על מנת להרחיק אותן מסביבות המגורים. קינון של יונים מביא עמו רעש, לכלוך, כינים, ובעיות נוספות, ולכן אנשים רבים מזמינים מרחיקי יונים מקצועיים לטובת התקנת רשתות, דוקרנים או דחלילים מיוחדים. עבודות הרחקת יונים מבוצעות בגובה רב – מכיוון שאלו הם מקומות הקינון של היונים, ומתבצעות באמצעות מנופים או סנפלינג.

עבודות חברת חשמל

כולנו מכירים את עמודי החשמל המותקנים ברחובות המגורים שלנו, ומציבים את תיבות החשמל הרחק מהישג ידנו. תיבות החשמל ממוקמות בגובה רב, במטרה לשמור על בטיחותנו ולמנוע התחשמלות. מעבר לעמודי החשמל הסטנדרטיים, חברת החשמל מתחזקת גם עמודי חשמל עצומים המותקנים במקומות שאינם מיושבים, וגובהם מגיע לעשרות מטרים. בעוד עמודי החשמל הקטנים יכולים להיות מטופלים באמצעות מנופי סל קטנים יחסית, העמודים הגדולים מצריכים טיפול באמצעות טיפוס על תרנים וסולמות, או ע"י שימוש במנופים גדולים יותר.

ניקוי חלונות משרדים

מי שעובד במשרד – מודע לתופעה המעניינת שבמסגרתה אנו רואים אנשים התלויים מחוץ לחלון המשרד שלנו, ועוסקים בניקוי נמרץ של החלונות. עבור חלק מעובדי המשרדים מדובר באטרקציה, אך עבור העובדים? מדובר בשגרה יום יומית המצריכה מיומנות וניסיון. עבודות של ניקוי חלונות מבוצעות מדי פעם בפעם, ובעיקר בבנייני משרדים – במטרה להסיר משקעים, אבק, צואת ציפורים ולכלוכים נוספים. עבודת ניקוי החלונות מתבצעת לרוב באמצעות סנפלינג, או בעזרת מתקן מיוחד שיורד מגג הבניין.

איטום קירות חיצוניים

איטום של קירות חיצוניים נדרש מדי כמה שנים, ולרוב עם תחילת ימי הגשמים בחורף. לעתים האיטום דורש עבודה בגבהים גדולים, ובייחוד כשמדובר בבנייני מגורים או משרדים. בעבר היו משתמשים לצורך האיטום במנופים או פיגומים, אך במהלך השנים נכנסו גם שיטות יעילות יותר כמו סנפלינג או מתקן כדוגמת זה המשמש בניקוי חלונות.

עבודות בניין

את עבודות הבניין אין אחד שלא מכיר, והן מקיפות אותנו בכל אשר נלך. עבודות בניין מצריכות תפקוד בגובה רב מאוד – כתלות במבנה שאותו אנו מתכוונים להקים. לצורך עבודות אלה מתבצע שימוש במנופים מסוגים שונים, פיגומים, ולעתים גם סנפלינג. במסגרת עבודות הבניין נוכל למצוא הקמת יסודות, הצבת בלוקים, יציקות בטון, טיוח, צביעה, הקמת קווי תקשורת וחשמל ועוד.

מדריך עבודה בגובה – שאלות ותשובות

האם מוגדרות העבודות הספציפיות שמצריכות הדרכת עבודה בגובה?

התשובה היא כן! תקנות העבודה בגובה מציינות מהן סוגי העבודות המצריכות הכשרה ואישור עבודה בגובה:
1. עבודה על סולמות
2. עבודה מתוך סלים להרמת אדם
3. עבודה עם בימות מתרוממות ופיגומים ממוכנים
4. עבודה במקום מוקף
5. עבודה מעל פיגומים או גגות
6. עבודה מעל מבנה קונסטרוקציה
7. עבודות גיזום עצים וטיפול בהם
8. הקמת במות, תאורה והגברה.

האם כל אחד יכול לעבוד בגובה?

תקנות העבודה בגובה, מציינות מהם התנאים שבקיומם מעסיק רשאי לאפשר לעובד לעבוד בגובה. העובד חייב להיות בגיר – כלומר בן 18 ומעלה, חייב לעבור הכשרה מתאימה ע"י מדריך עבודה בגובה מוסמך, ולהחזיק בידו אישור המעיד על ביצוע ההכשרה בהצלחה. מעבר לכך, התקנות מחייבות את המעסיק לוודא שהעובד אינו נמצא במצב שעלול לסכן את העובדים עמו, עקב בעיות רפואיות, נפשיות, או כאלה הקשורות לשימוש בסמים ואלכוהול.

האם הכשרת עבודה בגובה מכשירה אותי לכל עבודה בגובה?

הכשרת עבודה בגובה אינה כוללנית עבור כל סוגי העבודות, ועל העובד בעבודה מסוימת לעבור את ההכשרה המתאימה לה. אמנם ישנם נושאים משותפים הנלמדים בכל הכשרת עבודה בגובה, אך ישנם גם נושאים ספציפיים המותאמים לעבודה שלשמה הגיע העובד. כך למשל, הכשרה המייעדת עובד לניקוי חלונות, תכיל חומר מעט שונה מאשר הכשרת גיזום עצים.

האם התקנות מכסות את כל ההמלצות הדרושות?

על אף שהתקנות מפורטות מאוד, ישנם טיפים וכללים שאינם מופיעים בהן עקב הצורך ליצור מסמך תמציתי וענייני. אספנו עבורכם מספר טיפים שיוכלו לסייע בעת עבודה בגובה:

תכנון מראש ←
הקפידו לתכנן את שלבי העבודה מראש, ובכך תוכלו למנוע טרטורים מיותרים מעצמכם. מעבר על שלבי העבודה – יוכל לעזור לכם להבין אילו כלים עליכם לקחת איתכם מעלה, ואיזה הכנות כדאי לבצע לפני תחילת העבודה.

סריקת האתר ←
סריקת האתר לפני תחילת העבודה היא חשובה מאוד, ותאפשר לכם להימנע מתאונות הניתנות למניעה. במידה ומדובר בבית שלכם – כמובן שאין צורך לבצע סריקה, אך במידה ומדובר באתר שאינכם מכירים היטב, כדאי לסרוק אותו בעצמכם או בלוויית אדם נוסף. לצורך הדוגמה, איתור פרצה בגדר של אתר בנייה, תאפשר לטפל בה ולמנוע כניסה של ילדים או בעלי חיים שעלולים להיפגע באתר.

בדיקת הציוד ←
לעולם אל תסיקו שציוד שהיה תקין אתמול – תקין גם היום! בצעו בדיקה יסודית של ציוד העבודה והבטיחות לפני תחילת העבודה בכל יום. בדיקה שכזו צפויה למנוע בעיות טכניות, תפקידה הוא גם לשמור על חייכם!

שמרו על כללי בטיחות כלליים ←
אנשים רבים מקפידים על תקנות העבודה בגובה, אך שוכחים לדאוג לעצמם מבחינות אחרות. אל תשכחו גם את הנחיות הבטיחות הרגילות שמטרתן לשמור עלינו בשגרת היום יום! כך למשל, עליכם להקפיד לשתות מים בכמות מספקת ביום חם, להגן על עצמכם ממכת שמש, לאכול בזמן על מנת להישאר מרוכזים, ולקחת הפסקות התרעננות מדי כמה שעות. עבודות בגובה יכולות להיות מאומצות במיוחד, ועלינו לזכור לשמור על עצמנו בהתאם!

מעוניינים בהדרכת עבודה בגובה או רענון? כתבו לנו!

דברו איתי עכשיו←
💬 צריכים עזרה?
Scan the code
דילוג לתוכן