חוק עבודה בגובה

מהו חוק עבודה בגובה?

מהי עבודה בגובה?

הכשרת עבודה בגובה

משך ביצוע הכשרת עבודה בגובה

מי מבצע הכשרת עבודה בגובה?

חידוש רישיון לעבודה בגובה

כניסת תקנות העבודה בגובה לתוקפן

חוק עבודה בגובה
חוק עבודה בגובה

תקנות העבודה בגובה

חשוב לזכור בעת עבודה לגובה

כלים לעבודה בגובה

חוק עבודה בגובה – שאלות ותשובות

תקנות העבודה בגובה מגדירות מהי עבודה בגובה, ומפרטות שמדובר בעבודה בגובה של מעל 2 מטרים. יחד עם זאת, התקנות מציינות מספר סייגים הפוטרים את האדם מהצורך לעמוד בכל התקנות, ואחד מהסייגים הוא כשמדובר בעבודה קצרה שאינה מאומצת. כלומר, אם החלפת הנורה היא פעולה קצרה שאינה מצריכה מאמץ – ניתן לבצע אותה ללא הציוד וההכשרה המופיעים בתקנות.
יחד עם זאת, התקנות ממליצות להפעיל תמיד שיקול דעת בריא לגבי ההתנהלות בגובה.

לקראת סיום התוקף של אישור העבודה בגובה, יש לבצע הכשרת ריענון בתחום הרלוונטי. הכשרות הריענון מתבצעות במוסדות המוסמכים לכך ע"י מפקח העבודה הראשי, ויש לוודא זאת מול המוסד. חשוב לבצע את הכשרת הריענון טרם פקיעת התוקף, כיוון שאם לא כך – ייאלץ העובד לבצע את ההכשרה הראשונית מחדש במלואה.
היקף הכשרת הריענון הוא קצר יותר, ומהווה כ- 50 אחוזים מהיקף ההכשרה הראשונית.

תקנות העבודה בגובה משנת 2008, מציינות כי העובד בגובה חייב להיות "בגיר". אזרח במדינת ישראל נחשב לבגיר בגיל 18, ובגיל זה רוב החוקים חלים עליו. יחד עם זאת, גם בעניין זה התקנות מציינות סייג – והפעם לגבי עבודות בקטיף. נערים רבים עובדים בקטיף בזמן החופש מהלימודים, ולכן התקנות מאפשרות עבודה בגובה בקטיף, החל מגיל 16 ובתנאי שמדובר בסולמות עד גובה של 3 מטרים.

התשובה היא כן. תקנות העבודה בגובה מציינות תחת סעיף המגבלות להעסקת עובד בגובה, שהעובד לא יכול להיות בעל ליקוי גופני או נפשי. יחד עם זאת, אין אזכור לבדיקות רפואיות כאלה ואחרות שהעובד אמור לעבור כחלק מההכשרה, לפניה או אחריה. מעסיקים בהחלט יכולים לשלוח עובדים מועמדים לבדיקות רפואיות אצל רופא המשפחה, והוא ינפיק אישור כשירות – ממש כפי שעושים כשנרשמים לחדר כושר.
דבר נוסף שחשוב לציין הוא, שבעת שהעובד ניגש לבצע הכשרה לעבודה בגובה, עליו למלא הצהרת בריאות, שבה הוא מצהיר אם הוא סובל ממצבים רפואיים שעלולים להוות בעיה.

הכשרת עבודה בגובה נוגעת במספר תחומים הקשורים לעניין, דוגמת במות הרמה מתרוממות, סלים להרמת אדם, עבודה עם סולמות, עבודות פיגומים, גגות, מבנה קונסטרוקציה ועוד. במהלך ההכשרה העובד יעבור לימודים תאורטיים, וגם יתנסה בתפעול ציוד בטיחות ושימוש בו. היקף ההכשרה הוא לרוב 20 שעות, ואורך בין שבוע לשבועיים. חשוב לציין שהכשרת עבודה בגובה היא ספציפית לסוג העבודה, ולכן כל הכשרה מעניקה רישיון מיוחד לאותו התפקיד. המשמעות היא שהכשרת עבודה בגובה להרחקת יונים תהיה שונה מהכשרה המיועדת לגיזום עצים או עבודות חשמל.

תוכן עניינים